Cert-Centre.
WE SHALL HELP   CERT
YOUR PRODUTS   CENTRE
TO BREAK BORDERS  
& TECH. BARRIERS
  Wspólnie przezwyciężymy techniczne bariery!

Grupa CERT–CENTRE stanowi zespół profesjonalistów w dziedzinie certyfikacji wyrobów oraz systemów zarządzania jakością z Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Rosji. Regulacje techniczne podczas ulokowania towarów na rynku w tych różnych częściach nowej Europy są istotnie zróżnicowane. Nagromadzone przez nas doświadczenie wspólnej działalności pozwoli nam na wyświadczyć istotną pomoc w przezwyciężeniu barier technicznych dla Państwa towarów.

Pod wyrazem „regulacje techniczne” rozumiemy rozwiązywanie całego zestawu pytań w zakresie legalizacji wprowadzenia oraz stosowania wyrobów na terenie Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Rosji, regulowanych przez przepisy ustawodawstwa tych regionów. Na stronie zostały opisane podstawowe wymogi prawne, działające na wymienionych terenach. Opisane są procedury uzyskania dla poszczególnych wyrobów wszystkich wymaganych świadectw zgodności, zezwoleń na stosowanie oraz eksploatację, licencji, opinii specjalistycznych urzędów itp., które są wymagane na wymienionych terenach. Poniżej zamiast wyrazu „regulacje techniczne” będziemy powszechnie używać definicję „certyfikacja” wobec różnych systemów certyfikacji oraz systemów pozwoleń (licencjonowania) podczas certyfikacji wyrobów w Unii Europejskiej, certyfikacji wyrobów na Ukrainie oraz certyfikacji wyrobów w Rosji. 

Strona jest przeznaczona dla szerokiego grona ludzi mających do czynienia z koniecznością dokonania certyfikacji (obowiązującej oraz dobrowolnej) wyrobów, produkowanych w kraju lub przemieszczanych do krojów o innych przepisach certyfikacji, przede wszystkim podczas certyfikacji wyrobów w Unii Europejskiej, certyfikacji wyrobów na Ukrainie oraz certyfikacji wyrobów w Rosji. Tu Państwo będą mogli odnalezć całą niezbędną oraz wystarczającą informację na temat rozwiązywania pytań w zakresie certyfikacji w Unii Europejskiej, certyfikacji na Ukrainie oraz certyfikacji w Rosji. 

 Niniejsza strona została przetłumaczona na języki angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, chiński oraz inne języki. Szczegółowa informacja na naszej stronie internetowej została ulokowana w języku rosyjskim bądz angielskim.

W odpowiednich tematycznych rubrykach STRONY zostały rozpatrzone następujące kwestie. 

  1. Certyfikacja w Europie. Informacja dla producentów oraz dostawców wyrobów z obszaru postradzieckiego do Unii Europejskiej (informacja została rozmieszczona na stronie w języku rosyjskim).
  2. Certyfikacja w Rosji oraz Certyfikacja na Ukrainie. Informacja dla producentów oraz dostawców wyrobów do Rosji oraz na Ukrainę. Ogólna informacja z tego bloku zostanie rozmieszczona na stronie w językach rosyjskim oraz angielskim. Niektóre dokumenty zostały przedstawione w wersji rosyjsko-angielskiej. Pojedyncze dokumenty, na przykład, przepisy certyfikacji, tryby uzyskania zezwoleń, wnioski do składania w organach licencyjnych Rosji lub Ukrainy są podane tylko w języku rosyjskim lub ukraińskim.
  3. Kroki Wnioskodawcy na początku pracy z potwierdzenia zgodności oraz certyfikacji wyrobów w Rosji, na Ukrainie oraz w Europie (Porady dla Wnioskodawcy).
  4. Nasze usługi.
  5. Informacja kontaktowa.

Możemy świadczyć dla Państwa najbardziej pełny zestaw usług z zakresu certyfikacji wyrobów przemysłowych na Ukrainie oraz certyfikacji wyrobów przemysłowych w Rosji. Jeżeli Państwo zwrócą się do nas o pomóc, udzielimy Państwu profesjonalnej pomocy doradczej ze wszystkich pytań. W tym celu musicie Państwo wysłać pod naszym adresem Wniosek na prowadzenie prac w Grupie CERT–CENTRE z zakresu certyfikacji wyrobów w Rosji oraz na Ukrainie. Dodatkowo również możemy wystąpić w Państwa imieniu podczas prowadzenia wszystkich prac z zakresu certyfikacji oraz rozwiązania problemów regulacji technicznych w celu uruchomienia produkcji seryjnej. W tym celu do Państwa może być wysłane odpowiednie Pełnomocnictwo dla załatwienia formalności (skorygowane Pełnomocnictwo wysyła się Państwu po otrzymaniu przez nas Państwa Wniosku). 

 Również mogą Państwo otrzymać od nas usługi doradcze z zakresu certyfikacji wyrobów przemysłowych w Unii Europejskiej. W tym celu musicie Państwo wysłać pod naszym adresem Podanie na prowadzenie prac w Grupie CERT–CENTRE z zakresu certyfikacji wyrobów w Unii Europejskiej.

 Mogą Państwo zawrzeć kontrakt (umowę) z jedną z naszych firm w Europie lub na Ukrainie. Termin prowadzenia prac wynosi do dwóch miesięcy. Wartość oraz terminy prowadzenia prac są określane po sprecyzowaniu zakresu prac, zamawianych przez Państwo.

Proponujemy również szkolenia na stale działających kursach (szkolenia są prowadzone po kompletowaniu grup) według tematów: 

  • Certyfikacja w Unii Europejskiej
  • Certyfikacja na Ukrainie oraz w Rosji

Również mogą Państwo zadać nam pytania na temat naszej STRONY – kontakt podany. Zapytanie również można kierować w trybie ON-line. 

Planujemy rozszerzyć geografię naszej strony za rachunek zaangażowania do współpracy specjalistów z innych krajów obszaru postradzieckiego, posiadających swoje wymogi w zakresie regulacji technicznych oraz certyfikacji wyrobów. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane, a także organizacje oraz urzędy do spraw certyfikacji ze wszystkich regionów oraz krajów świata. 

Gwarantujemy wiarygodność wyników prac, profesjonalizm oraz całkowitą poufność prac.

Informacja została zgromadzona oraz systematyzowana przez profesjonalistów w dziedzinie certyfikacji i wierzymy, że nasze doświadczenie praktyczne pozwoli Państwu na osiągnięcie pożądanego rezultatu, zaś Państwa wyrobom na przezwyciężenie technicznych barier oraz granic, które jeszcze na razie nas dzielą. 

Wspólnie przezwyciężymy techniczne bariery! 

Grupa CERT – CENTRE.